Завдання Асоціації

Завдання Асоціації:

  • співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на ринку вантажних та пасажирських перевезень водним транспортом, на ринку виконання вантажно-розвантажувальних робіт для забезпечення перевезень вантажів водним транспортом, на ринку будівельних та проектних робіт на річках України та інших водних об’єктах, на ринку добування та виробництва будівельно-мінеральних вантажів,на ринку транспортно-експедиторської діяльності та агентських послуг, на ринку організації розважальних заходів на річках (водних об’єктах) та на суміжних з ними ринках;
  • захист інтересів Членів Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;
  • сприяння формуванню і розповсюдженню засад етики в господарській діяльності, зокрема шляхом опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в господарському обороті;
  • сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі внутрішнього водного (річкового) транспорту та суміжних галузей шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології;
  • сприяння у створенні умов для виходу членів Асоціації на закордонні ринки.